Voordelen van warmtepompen

Een warmtepomp heeft heel wat voordelen en is daarom een geschikt alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie op stookolie of gas.

 •  Zeer laag verbruik

Een goed geïnstalleerde warmtepomp verbruikt beduidend minder dan de klassieke verwarmingssystemen ( met fossiele brandstoffen). Voorwaarde  hiervoor is wel dat de woning voldoende geïsoleerd is. 

 • Lagere ecologische voetafdruk

Een warmtepomp stoot tot 50% minder  CO2  uit dan een stookolieketel, 40% minder dan een gasketel en 30% minder dan een condensatieketel. Bij  gebruikt van groene stroom kan je met een warmtepomp zelfs zonder enige CO2-emissie in de volledige warmtebehoefte van de woning voorzien. 

 • Comfort

Heel het jaar door de gewenste temperatuur. Aardwarmte is steeds voor handen: zowel in de zomer als in de winter.  Ze is ook overal aanwezig.

 • 1 Euro betalen, 4,7 Euro warmte

De warmtepomp onttrekt voor minstens  3/4  haar energie uit de natuur. Het overige deel ( 1/4) is elektrische energie.

 • Korte terugverdientijd

Door het hoge rendement van de warmtepomp is de terugverdientijd van deze investering erg kort. Gemiddeld betaalt een warmtepomp zich binnen de 5 à 8 jaar terug. Wanneer u dan nog de stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen in rekening brengt dan is het resultaat (……).

 • Koppeling met de zon

Er is een koppeling mogelijk met fotovoltaïsche zonnepanelen voor het opwekken van de elektriciteit, of met zonnecollectoren voor warm water.

 • Onderhoudsvrij

Eens de warmtepomp geplaatst is, is er geen onderhoud nodig.

 • Werking tot diep onder 0°C

Een warmtepomp werkt tot temperaturen van -15°C tot -20°C, wat volstaat voor het Belgische klimaat.

 • geen schouw of gasaansluiting nodig

Ook een schoorsteen of gasaansluitingen zijn overbodig. Net zoals een mazouttank en bijhorende controle. Je kan dus ook hierop besparen.

 • Warmtepompen kunnen zowel in nieuwbouwwoningen als in bestaande woningen geplaatst worden.
 • Geen plaatsverlies

Er is geen extra plaats nodig om fossiele brandstoffen op te slaan.

 • Combinatie met klassieke verwarmingsmethode

Een warmtepomp kan ook gebruikt worden als aanvulling op de bestaande olie- of gasketel. De bestaande radiatoren kunnen ook aan een warmtepomp geschakeld worden.

 • Federale belastingsvermindering

Bij de installatie van een warmtepomp kunt u een belastingsvermindering verkrijgen.

 • Premies netbeheerders

U kunt een premie van uw netbeheerder krijgen wanneer u een warmtepomp plaatst. Er wordt weliswaar een opsplitsing gemaakt in bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.

 • Gemeente en provincie

Ook van uw gemeente en provincie kunt u een premie ontvangen wanneer u een warmtepomp installeert.

Voor de actuele tarieven en voorwaarden om deze premies te ontvangen wij u graag naar de link van de Vlaamse Overheid.