Ventilatie

Ventilatie 

Om het binnen comfortabel te maken isoleren we onze woning. We maken alles goed dicht zodat er geen energie verloren gaat. Toch moeten ruimtes regelmatig "verlucht" worden om de kwaliteit van de binnenlucht optimaal te houden. Een optimaal geventileerde ruimte, heeft enkel voordelen.

Daardoor kwam men tot het besef dat de verbetering van de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen - vereist om energiebesparende redenen - absoluut hand in hand moet gaan met de installatie van een ventilatiesysteem om een aanvaardbare gezonde binnenluchtkwaliteit te waarborgen.

Een gezond leefklimaat kan alleen bekomen worden indien de luchtverversing in Uw woning permanent gegarandeerd wordt. Een afzuigunit zuigt continu de lucht af uit de meest vervuilende ruimtes.(toilet, badkamer, …) Verse lucht die langs deuren en ramen naar binnenkomt vervangt de verwijderde vuile lucht. Op deze manier worden ook de andere ruimten geventileerd.          

De kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen is een van de factoren die het gevoel van comfort en de gezondheid van de mens beïnvloeden. Ze speelt eveneens een belangrijke rol voor de gezondheid en duurzaamheid van het gebouw zelf. Naar aanleiding van de opeenvolgende energiecrisissen uit de jaren '70 werd de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen steeds verbeterd. Hierbij verloor men de noodzakelijke ventilatie echter vaak uit het oog. Dit leidde in vele gevallen tot ernstige condensatie- en schimmelproblemen.

VentilatieVentilatie

Wat is ventileren?

Ventileren is verse lucht aanvoeren en vervuilde lucht, die schadelijke stoffen, geuren en vocht bevat, afvoeren. Voor elke hoeveelheid afgevoerde lucht moet evenveel verse lucht worden aangevoerd.

Soms vragen mensen zich af als ventileren geen pure verspilling is waarbij je warme, dure lucht naar buiten blaast. Dat is helemaal niet correct! Als je ventileert stuur je vochtige lucht naar buiten en drogere lucht naar binnen. Deze droge, zuurstofrijke lucht warmt immers veel beter op. Ook houdt het beter zijn warmte vast wat zal resulteren in een goedkopere energiefactuur. 

Belang van ventilatie.

Vroeger was het ventileren van woningen geen probleem. Er waren immers genoeg spleten en kieren die voor ventilatie zorgden.

Moderne nieuwbouw-en renovatieprojecten streven vandaag naar een maximale isolatie. Hierdoor kan er geen lucht meer ontsnappen zonder ventilatiesysteem. Waar warmte niet naar buiten kan, kan verse, zuurstofrijke lucht niet naar binnen.

Resultaat: een vochtig, zuurstofarm en ongezond binnenklimaat.  Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals allergieën, hoofdpijn, sufheid én beschadigt op termijn uw woning of gebouw.

 

 

 

Verplichte ventilatie

Bij nieuwbouwwoningen of in een grote renovatie verplicht men sinds 1 januari 2006 in Vlaanderen en 1 januari 2008 in Wallonië de integratie van een ventilatiesysteem opgelegd volgens de EPB-regelgeving. In het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt de code van de goede praktijk, gebaseerd op de ventilatienorm. 

Hoe werkt ventilatie?

Bij gecontroleerde ventilatie komt verse lucht binnen langs de "droge ruimtes" (woonkamer, slaapkamer). Vervuilde lucht wordt afgevoerd via "vochtige ruimtes" zoals badkamer, toilet en keuken. Via roosters of spleten onder de deuren is luchtdoorstroming van droge naar vochtige ruimtes mogelijk.

Energiezuiging ventileren.

Moderne ventilatiesystemen maken een gecontroleerde en optimale ventilatie mogelijk.

De aan-en afvoer van lucht wordt perfect geregeld. Er ontstaat geen nodeloos energieverlies. U creëert een comfortabel en gezond binnenklimaat. Een gecontroleerde ventilatie zorgt algauw voor een flinke besparing op uw energiefactuur.

 

Systeem A gaat uit van natuurlijke ventilatie met regelbare toevoer- en afvoeropeningen. Deze openingen worden éénmalig door de installateur afgesteld na berekening van het juiste debiet.

Voordeel:          
Goedkope installatie en geen elektriciteitsverbruik.

Nadeel:            
Bij windstilte krijg je niet genoeg debiet aan verse lucht en als er veel wind is zal er te veel geventileerd worden.

Systeem B maakt gebruik van ventilatoren voor de aanvoer van verse lucht. De afvoer gebeurt op natuurlijke wijze. Hier kan in samenspraak met de klant gekozen worden om de aangevoerde frisse lucht voor te verwarmen eer deze in de woning geblazen wordt.

Voordeel:          
Gecontroleerde luchttoevoer ongeacht de weersomstandigheden.

Nadeel:            
Bij felle wind ontstaat een ongecontroleerde luchtstroom door het afvoerkanaal en kan er hinder ontstaan bij het uitstoten van de vervuilde lucht. Ook neemt de lucht de gemakkelijkste weg naar buiten, als binnendeuren gesloten zijn is het mogelijk dat deze ruimten niet volledig geventileerd worden.

Bij Systeem C wordt de verse lucht natuurlijk in de woning aangevoerd. Belangrijk bij de afvoer die mechanisch gebeurt is een correcte debietbepaling om te vermijden dat er geen rookgassen van een kachel of open haard binnen getrokken worden.

Voordeel:         
De afvoer van vervuilde lucht kan continu gecontroleerd worden d.m.v. een sensorgestuurde luchtafvoer wat interessant is voor het verlagen van het energiepijl van de woning.

Nadeel:            
De luchttoevoer gebeurt onverwarmd waardoor een koude gevoel kan ontstaan.

Voor een optimale regeling van de luchtcirculatie gebruiken we systeem D. Zo kan de volledige lucht toe- en afvoer gecontroleerd worden. Bij dit type is het belangrijk om de filters van de toestellen minstens één maal per jaar te vervangen. Zo treedt er geen vervuiling op in de kanalen in de woning. De afvoerkanalen vervuilen het snelst wegens deze vuile ongefilterde lucht naar buiten blazen. Aanvoerkanalen zijn voorgefilterd en dus minder onderhevig aan vervuiling.

Voordeel:          
Zeer energiebesparend wegens de perfect gecontroleerde luchtstroming. Een systeem met warmterecuperatie zorgt ervoor dat de koude aangevoerde lucht verwarmt wordt door de afgevoerde koude lucht. Wegens hier geen raamroosters nodig zijn is het op esthetisch vlak zeker aantrekkelijk.

Nadeel:
Vervangen van filters om de luchtkwaliteit te garanderen.
 

Versterkt ventilatie kanalensysteem (Floorduct)

Indien er weinig inbouwruimte is voor de gekende ronde ventilatiebuizen bestaat er een oplossing. Versterkte kanaalsystemen met een kleine inbouwhoogte deze zijn zowat overal toepasbaar. Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van een versterkt vloerkanaal of een wandkanaal.

Als het kanaalsysteem in de grond geplaatst wordt wil men er zeker van zijn dat het kanalennet zeker niet beschadigd of ingedrukt wordt. Daarom maken we gebruik van versterkte ribben in de lengterichting van de kokers. De hulpstukken zijn voorzien van schuifklemmen zodat ze mooi op elkaar vastzitten en het kanaal of hulpstuk niet kan doorbuigen. Op de vloerplaat worden de kanalen vastgeklikt zodat deze niet drijven bij het gieten van de chape.

Floorduct