Premies 2015


In 2014 gingen er nieuwe premies van start en eind 2014 was er onzekerheid of ze nog zouden bestaan in 2015!

Maar gelukkig hebben we hierover goed nieuws! De premies blijven gelden in 2015!
Er zal ten vroegste in de helft van 2015 een beslissing genomen worden of deze premies blijven gelden.
Dit betekent dat eventuele wijzigingen pas vanaf begin 2016 van start kunnen gaan.


Even een klein overzicht van de geldende premies inzake zonneboilers en warmtepompen:


Overzicht premies 2015 voor particulieren:


Premie via netbeheerder voor zonneboilers:

550€ per m², met een maximum van 2750€ en mag maximaal 50% van de factuur bedragen.


Bijkomende premies voor zonneboilers:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente: www.energiesparen.be
Verbeteringspremie, bijzondere voorwaarden, maximaal 750€ : www.wonenvlaanderen.be

 

Premie via netbeheerder voor warmtepompen:

Maximum 1700€, afhankelijk van het type warmtepomp. 

 

Nu ook premies voor appartementsgebouwen!

 

Voor meer info zie op de website van Eandis.

Stappenplan voor de syndicus

Premievoorwaarden

 

Overzicht premies 2015 EANDIS voor ondernemingen: