Hernieuwbare energie

Geothermie

99 % van de totale aarde heeft een temperatuur die hoger is dan 1.000 °C! Van de resterende 1 % van de totale aarde is zelfs nog eens 99 % warmer dan 100 °C! We leven dus op een enorm reservoir van thermische energie. Geothermie zorgt ervoor dat u deze thermische energie kunt  benutten voor de verwarming van onder andere gebouwen en voor de productie van elektriciteit.

Ondiepe geothermie beperkt zich tot boringen van honderd meter. Vanaf een tiental meter onder de grond, treffen we een constante temperatuur aan van 10 tot 12 °C. Deze warmte kunnen met een warmtepomp omgezet worden tot water van  20 à 60 °C. Hiermee kunt u gebouwen verwarmen met vloerverwarming. Daarenboven zijn deze bodemtemperaturen geschikt om via warmtewisselaars uw gebouw te koelen.

 

GEOTHERMISCHE WARMTEWINNING

  •   Boorgat-energieopslag (BEO)

Bij deze techniek wordt de warmte niet enkel uit de ondergrond gehaald, ze kan er ook worden in opgeslagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de zomer wanneer een gebouw gekoeld wordt. BEO maakt gebruik van gesloten  systemen waarin een vloeistof stroomt die de warmte overbrengt van of naar de ondergrond. De leidingen liggen in verticale putten die vaak ongeveer 100 meter diep zijn. Toepassing voor grotere gebouwen. Vaak wordt hier een heel veld met verticale boringen uitgevoerd.(BEO-veld) Wij hebben reeds meerdere projecten op deze manier uitgevoerd. 

  •  Woningen

Geothermische installaties voor  huizen werken met een bodemwarmtewisselaar. In de winter wordt de energie gehaald uit de grondwarmte ( 11- 12 °C). In ons klimaat heeft de ondergrond gedurende de zomerperiode meestal de kans om zich te herstellen tot de oorspronkelijke temperaturen.

Praktisch worden naast de woning enkele (afhankelijk van de grootte van de woning) boorputten geplaatst.Deze putten plaatsen wij zelf , en ook de PE warmtewisselaars (sondes) worden door ons geplaatst.Als alles verbonden is met de warmtepomp worden sleuven dichtgemaakt en kan je gewoon tuinieren bovenop.De leidingen zijn gekeurd, getest op druk, en hebben een minimale levensduur van 50 jaar.

Energie kan dus onbeperkt in tijd opgehaald worden uit de grond.