GDPR

Op vrijdag 25-05-2018 werd de GDPR van kracht voor een grotere bescherming van de privacy van de Europese inwoners.  De afkorting staat voor 'Global Data Protection Rule' (Engelstalig).  In het Nederlands gebruikt men vaak de vertaling AVG dat staat voor 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'.  Elke gebruiker van een site heeft het recht om te weten wat met zijn gegevens gebeurt.  Dat is zeker het geval voor E-commerce sites maar ook voor gewone sites.  Het volstaat een invulformulier op uw site te plaatsen om onder bovengenoemde wetgeving te vallen.  Hetzelfde geldt voor cookies, Google Analytics enzovoort…..

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Morliterm kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Morliterm verstrekt. Morliterm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres - Uw IP-adres
WAAROM MORLITERM GEGEVENS NODIG HEEFT

Morliterm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG MORLITERM GEGEVENS BEWAART ?

Morliterm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Morliterm verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Morliterm worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Morliterm gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Morliterm maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de site bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Dit laatste(de Adwords) is niet van toepassing op deze site.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Morliterm te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Morliterm heeft hier geen invloed op.

Morliterm heeft Google geen toestemming gegeven om via de site verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rik@morliterm.be. De site zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Morliterm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de site verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Morliterm op via rik@morliterm.be.

Morliterm is een website ter promotie voor het huren van vakantiewoningen en is als volgt te bereiken:

Postadres: Morliterm, Slableedstraat 3, 8630 Veurne.

Vestigingsadres: Morliterm, Slableedstraat 3, 8630 Veurne.

E-mailadres: rik@morliterm.be