Corrosie

Corrosie kan tal van problemen met zich mee brengen. Hierbij denken we aan verkleuring van het water, drinkwaterverontreiniging en waterlekken. Corrosie brengt dus een hoop problemen met zich mee. Deze problemen kunnen vermeden worden.

Met corrosie bedoelen we de aantasting van metalen of legeringen. Onbeschermde stalen buizen die met zuurstofrijk water in contact komen zullen snel aangetast worden. Daarom is het belangrijk om zowel binnen- als buitenzijde van de buizen te beschermen. Corrosie kan verschillende oorzaken hebben:

 •  corrosie door de ophoping van zand, klei,.. in de buizen.
  Voor deze vorm van corrosie wordt een filter geplaatst aan het begin van de sanitaire installatie.
   
 • installatie met meerdere soorten materialen.
  Wanneer meerdere materialen samen gebruikt worden kan er corrosie ontstaan door dat bepaalde deeltjes van het ene materiaals loskomen en zich vasthechten aan het andere materiaal. De gouden regel is als volgt: plaats edelere metalen ( zoals koper) steeds verder stroomafwaarts dan staal.
   
 • Zwerfstromen
  Door een slecht geïsoleerde installatie kan er stroom door uw leidingen gaan waardoor uw buizen aangetast worden.
 •  Beschadigde buitenbescherming van de buis 
  Bij sanitaire installaties kan corrosie ontstaan door corrosiecellen die zich in de muur bevinden. Vaak worden beschermlinten aan de buis aangebracht bij muurdoorgangen om zo de corrosie te voorkomen.
   

Productiefouten
De buizen moeten behandeld worden om corrosiebestendig te zijn. Soms gaat er echter iets mis in de productie en  waardoor de buis niet (overal) beschermd is. De installateur controlleert best de buizen tijdens de plaatsing.

 
Morliterm werkt met de kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Onze installateurs plaatsen uw sanitair op een correcte manier waardoor corrosie vermeden wordt.