Calorimeters en energieverdeling

Energieverdeling

In veel gebouwen staan er oude debietmeters of soms ook urentellers. Beide systemen zijn hopeloos onnauwkeurig. Met de stijgende kost van energie is dit een bron van ongenoegen bij bewoners van gebouwen met collectieve verwarmingsinstallaties. De energiekost wordt niet eerlijk verdeeld.

Deze debietmeters meten het aantal liter water die door de buizen naar elke kamer stroomt, zo de energiefactuur te kunnen berekenen. Deze klassieke manier van meten houdt echter geen rekening met de retourtemperatuur van de radiatoren.

Het verschil kan je zo uitleggen:

bewoner nr 1: komt in zijn appartement, zet de thermostaat hoger, de radiatoren stromen vol warm water,en na 10 minuten , als de radiatoren warm zijn, zet hij de  thermostaat af.

Nu geven die radiatoren al hun warmte gedurende lange tijd af, maar draait zijn debietteller niet.

Gedurende de korte tijd dat zijn thermostaat warmte vroeg stroomde vanuit de retour van zijn radiatoren koud water terug naar de verwarmingsketel.

bewoner nr 2:  komt in zijn appartement en zet de thermostaat hoger. De radiatoren warmen , de debietteller draait totdat de temperatuur in app. bereikt is, (dit kan 1 uur zijn) . Als de radiatoren warm zijn, stroomt continu warm retourwater terug naar de ketel. Deze bewoner zijn debietteller blijft draaien tot de thermostaat afschakelt. Het retourwater van de radiatoren is warm, wordt warm terug naar de ketel gestuurd, maar toch betaalt deze bewoner verder verwarming…

Het verschil tussen verbruik bewoner 1 en 2 kan  vijfvoudig zijn. Op deze manier verdeel je de energiekosten niet correct. Deze techniek werd toegepast  in de tijd dat er geen caloriemeting bestond, en in de tijd dat energie veel minder kostte.

Calorimeter

caloriemeter    caloriemeter morliterm

Heeft u een appartementsblok en wenst u een correcte meting van het warmwaterverbruik of ben je gewoon geïnteresseerd hoeveel je centrale verwarming verbruikt, dan is een calorimeter de oplossing. 

De calorimeter heeft sensoren die de temperatuur van het binnenkomende water  en de temperatuur van het wegstromende water meten.  Zo kan je weten welke temperatuursdaling het water heeft gemaakt, hoe veel energie het water dus afgegeven heeft. De calorimeter meet echter ook het debiet (hoeveelheid water) dat verbruikt wordt. Het temperatuursverschil en het debiet worden opgeslagen in een geheugen en worden draadloos naar de computer gestuurd. Zo kan je het correct calorisch verbruik aflezen.

 

caloriemeter

Aan de hand van een laptop kunt u verbinding maken met de calorimeters. Vervolgens zie je een spreadsheet met het verbruik per klant  er op vermeld. Deze gegevens kunt u per  klant, per maand, per jaar bekijken.

De caloriemeter is de enige correcte manier om het verbruik te meten. Andere methodes, zoals het meten van de tijd dat de thermostaat aan slaat en het verbruik van het volume water die door de leidingen passeert zijn niet precies en kunnen een afwijking van 100% en meer vertonen.

Wij verdelen calorimeters van het merk Sontex.